JAK POMAGA PSYCHOLOG?

Psycholog to osoba, która posiada dyplom magistra psychologii. Ktoś kto nie ukończył jednolitych pięcioletnich magisterskich studiów o tym kierunku nie może mówić o sobie – psycholog.

Wykonywanie zawodu psychologa polega m.in. na diagnozie psychologicznej, udzielaniu pomocy psychologicznej, psychoterapii. Zatem udając się do psychologa (z powodu trudności emocjonalnych (lęku, przygnębienia itp.), problemów z odnalezieniem się w nowej sytuacji życiowej, potrzebą poradzenia sobie po trudnych lub dramatycznych przeżyciach) możesz oczekiwać, iż będzie on potrafił nazwać, to co się z Tobą dzieje, wyjaśnić Ci przyczyny powstania oraz mechanizm rozwoju i trwania Twoich trudności. Może to zająć kilka a czasem nawet kilkanaście spotkań, gdyż za każdym razem dostarczasz mu nowej wiedzy na swój temat. Poza wyjaśnieniem Ci, co się z Tobą dzieje w taki sposób, aby było to dla Ciebie zrozumiałe oraz zgodne z tym, jak sam odczuwasz swoje problemy psycholog pomoże Ci określić jakie zmiany możesz wprowadzić do swojego sposobu funkcjonowania aby poczuć się lepiej. Wspólnie ustalicie cel waszych spotkań, tzn. nazwiecie jaki ma być efekt waszej współpracy oraz w jaki sposób będziecie do niego dążyć. Celowo używam liczby mnogiej, gdyż w nurcie poznawczo-behawioralnym pacjent i psycholog tworzą zespół, który wspólnie podejmuje działanie na rzecz poprawy jakości życia tego pierwszego. Działania te mogą mieć formę dyskusji, edukacji, zadań pisemnych, trenowania różnych zachowań, używania wyobraźni. Psycholog dobiera je indywidualnie dla każdego pacjenta. Zaznaczyć należy, iż efekt spotkań z psychologiem zależy nie tylko od jego pracy ale także od zaagażowania samego pacjenta, jego motywacji i gotowości podejmowania nowych uzasadnionych przez psychologa i dopasowanych do potrzeb pacjenta zadań i aktywności. Oczekiwane przez Ciebie zmiany nastąpią nie od razu po jednej lub dwóch sesjach ale dopiero po pewnym czasie, przyczyna tego jest prosta, tzn. często przez wiele lat fukcjonujemy w niekorzystny dla nas sposób, zatem potrzeba też odpowiedniego czasu by to zmienić. Pamiętaj, że współpraca z psychologiem ma wpłynąć na Ciebie i Twoje zachowania, nie oczekuj, że dzięki podjęciu psychoterapii zmienią się inni ludzie lub nastąpią oczekiwane przez Ciebie zdarzenia jeżeli pozostają one poza Twoim bezpośrednim wpływem. Pamiętaj także, że psycholog nie przepisuje leków psychotropowych, czyli także uspokajających czy nasennych. Może to robić tylko lekarz, jeśli szukasz tego rodzaju pomocy, najlepiej udaj się do psychiatry, unikniesz w ten sposób rozczarowania z wizyty u psychologa.